Ano Ang Patuloy Na Pagsasama?

Ano ang CI / CD? Patuloy na Pagsasama at Patuloy na Paghahatid

Ano ang Patuloy na Pagsasama? Ang tuluy-tuloy na pagsasama ay isang pamamaraang pag-unlad ng software kung saan maaaring isama ng mga miyembro ng koponan ang kanilang trabaho kahit isang beses sa isang araw. Sa pamamaraang ito, ang bawat pagsasama ay ch