Seguridad, Pag-Backup At Pagsubaybay

Seguridad, Pagsubaybay at Pag-backup ng MongoDB (Mongodump)

Ang isa sa mga pangunahing konsepto sa MongoDB ay ang pamamahala ng mga database. Ang mga mahahalagang aspeto tulad ng seguridad, backup, pag-access sa mga database ay ang lahat ng mahahalagang konsepto pagdating sa pamamahala ng database.