Q & A Ng Panayam Sa Php

Nangungunang 100 Mga Tanong at Sagot sa Panayam sa PHP

1) Ano ang PHP? Ang PHP ay isang wikang web batay sa mga script na pinapayagan ang mga developer na pailagang lumikha ng mga nabuong web page. 2) Ano ang kinakatawan ng mga inisyal ng PHP? Ang PHP ay nangangahulugang PHP: Hypertext Preprocessor.