Isama Ang Uft

Paano isama ang UFT (QTP) sa ALM (Quality Center)

Pinapayagan ng ALM ang pagsasama sa iba pang mga produkto ng HP tulad ng HP UFT at Hp Load Runner. Ang HP UFT ay isang functional tool na awtomatiko na sumusuporta sa awtomatiko ng parehong windows based at web based application. Ito ay al