Mga Script At Utos Ng Ide

Paano gamitin ang Selenium IDE sa mga Script at Command (Assert, Verify)

Alamin kung paano lumikha ng iyong unang Script sa Selenium IDE sa pamamagitan ng pagrekord. Gamit ang tampok na pag-playback maaari mong maisagawa ang iyong Script at Mga Utos (Mga Assertion, Pagkilos).