Koneksyon Ng Direktang Extractor

Tutorial ng Koneksyon ng Direct H Extractor (DXC) ng SAP HANA

Ano ang SAP HANA DXC? Ang SAP HANA DXC ay diskarteng nagkopya ng data na hinimok ng pangkat ibig sabihin maaari itong maisagawa pagkatapos ng agwat ng oras. Gumagamit ang SAP HANA DXC ng mayroon nang ETL (Extract, Transform, at Load) na paraan ng SAP Bus