Mga Modifier Ng C # Access (Mga Tumutukoy)

C # Mga Modifier ng Pag-access (Mga Tagapahiwatig) na may Halimbawa ng Program

Sa tutorial na ito, matututunan mo- Ang Mga Modifier ng Access Modifiers Access Modifiers Access Modifiers o Access Specifiers ay ginagamit upang tukuyin ang kakayahang makita ng isang pag-aari ng klase o pamamaraan. May mga oras w