Advance Vugen

Parameterization, Mga Pag-andar, Transaksyon sa LoadRunner

Ang isang parameter sa VUGen ay isang lalagyan na naglalaman ng naitala na halaga na pinalitan para sa iba't ibang mga gumagamit. Sa panahon ng pagpapatupad ng script (sa Micro Focus Loadrunner VUGen), ang halaga mula sa isang panlabas na mapagkukunan (tulad ng .txt, XML o database) ay pumalit sa nakaraang halaga ng parameter.